Søndags kafe 2021

Bestill gjerne bord på tlf 47 81 33 06, men kom gjerne inn på impuls

Søndagskafe 2021, er mellombels koronastengd

På grunn av gjeldande nasjonale smittevernreglar er søndagskafe 2021 førebels stengt .
Me håpar å få opna att kafe på søndag 18. april, då har me ope 

frå  kl. 13 til kl. 18

Det vert publisert på facebook og instagram kva meny me har kvar enkelt søndag.

Meny på Olaløa si heimesida gjeld ikkje for open kafe men for lukka selskap.

Velkomne i Løo!

Me servererer tradisjonell norsk middag og dessert. Me har alltid to middagsrettar og fleire dessertar på menyen. 

Kom gjerne innom for ein drøs med ein kopp kaffi, kald drikke og noko å bita i. Me serverer deg gjerne ute på tunet på finversdagar.

smitteverntiltak vert iverksett i høve koronapandemien.  Antibac og god handhygiene.